درباره ما

معرفی صندوق :

تأسیس: خردادماه ۱۳۹۲
سرمایه ۲۷,۲۲۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال و تعداد ۴۴۲ سهامدار
دولت: ۴۹% بهره برداران: ۵۱%

اهداف صندوق :

تأمین نقدینگی تولید کنندگان بخش کشاورزی
حمایت از بهره برداران جهت تأمین نهاده ها
حمایت از تولید کنندگان و جلوگیری از واسطه گری
اعطای تسهیلات راحت و سریع