خبر فوری

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس (سهامی خاص)

در اجرای ماده ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به اطلاع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۷۸ می رساند، که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ۴۱/۱۰۷/۹۶۰/۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال منقسم به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰سهم ده هزار ریالی با نام و از طریق آورده نقدی حداکثر در مدت ۶۰ ماه افزایش یابد. لذا با توجه به ماده ۱۶۶ لایحه اصلاح قانون تجارت هر صاحب سهم دارای ۱/۴۳ سهم حق تقدم نسبت به یک سهم مالکیت خود را دارا می باشد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از سلب حق تقدم خود از بخشی از سهام جدید طبق ماده ۱۶۷لایحه اصلاح قانون تجارت ضمن مراجعه به دفتر صندوق و اطلاع از میزان قدرالسهم بر مبنای بازنگری طرح تاسیس، نسبت به واریز وجه سهم خریداری شده اقدام و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره ۴۰۰۳٫۲۱۱٫۱۶۱۴۵۶۸٫۱ این شرکت نزد بانک توسعه تعاون شعبه فردوس واریز و اصل فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در شهرستان فردوس بلوار امام رضا-مدیریت جهاد کشاورزی-ساختمان اداری-طبقه پایین به کد پستی ۹۷۷۱۹۷۳۷۸۰ تسلیم نمایید. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیات مدیره شرکت

درباره امین قاسمی

پیشنهاد ما به شما

سال نو مبارک

ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامتی خدمت تمامی کشاورزان و به خصوص سهامداران عزیز، …