خبر فوری

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و به طور فوق العاده

به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس (سهامی خاص) مي‌رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور راس ساعت ۹ و ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس واقع در بلوار امام رضا (ع) برگزار مي‌گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن معرفینامه از تشکل خود (برای اشخاص حقوقی) و یا در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (برای اشخاص حقیقی) در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

الف :دستورات جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده ساعت ۹ صبح

 1. ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات مجامع قبل.
 2. بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰٫
 3. بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰٫
 4. استماع گزارش هيئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملكرد شركت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰٫
 5. بررسي وتصويب صورتهای مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت برای سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰٫
 6. بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت.
 7. بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت.
 8. تصمیم گیری در خصوص تسویه حساب بدهکاران از محل سود سالیانه شرکت.
 9. بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس.
 10. تعیین حق حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره.
 11. انتخاب بازرسین قانونی شرکت.
 12. انتخاب حسابرس.
 13. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 14. بررسی و تصویب آیین نامه تسهیلات.
 15. انتخاب اعضای هیئت مدیره.

ب: دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۱۱ صبح

 1. بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام.

ضمناً گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده مي‌باشد.

هيئت مديره شرکت

درباره امین قاسمی

پیشنهاد ما به شما

تغییرات مجمع صندوق

مجمع عمومی عادی فوق العاده و به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش …