خبر فوری

تغییرات مجمع صندوق

مجمع عمومی عادی فوق العاده و به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ برگزار گردید.

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و قرائت گزارش توسط بازرس در عملکرد صندوق و صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با حضور هیئت مدیره و مدیرعامل و حضور اکثریت سهامداران در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی فردوس تشکیل گردید .

در مجمع فوق صورتهای مالی و آیین نامه جدید تسهیلات و نقل و انتقال سهام بررسی و تصویب شد همچنین در مجمع جهت انتخاب بازرس و اعضاء هیئت مدیره رای گیری و اعضا جدید انتخاب گردیدند.

در پایان جلسه از زحمات جناب آقای مهندس سلیمانی قدردانی و تشکر گردید.

ضمناً تمامی تغییرات مجمع و هیئت مدیره صندوق ثبت و آگهی گردیده.

درباره امین قاسمی

پیشنهاد ما به شما

سال نو مبارک

ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامتی خدمت تمامی کشاورزان و به خصوص سهامداران عزیز، …