خبر فوری

تمدید مرحله چهارم افزایش سرمایه

در اجرای ماده ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به اطلاع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۷۸ می رساند، که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره با رعایت ضوابط مندرج در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص سلب حق تقدم بخشی از سهام جدید، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹،۹۹۷،۹۸۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام و از طریق آورده نقدی افزایش یابد لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود حداکثر در مدت ۶۰ روز از تاریخ نشر این آگهی (۱۴۰۱/۰۸/۰۲) طبق ماده ۱۶۷ لایحه اصلاح قانون تجارت نسبت به دریافت برگه شرایط لازم عضویت و واریز وجه سهم خریداری شده بر مبنای طرح تاسیس استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره ۱-۱۶۱۴۵۶۸-۲۱۱-۴۰۰۳ این شرکت نزد بانک توسعه تعاون شعبه فردوس واریز و اصل فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در شهرستان فردوس بلوار شهید بهشتی-چهارراه جانبازان-پایین تر از اداره بهزیستی به کد پستی ۹۷۷۱۸۶۷۵۴۳ تسلیم نمایید.

درباره امین قاسمی

پیشنهاد ما به شما

تغییرات مجمع صندوق

مجمع عمومی عادی فوق العاده و به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش …