خبر فوری

درباره صندوق

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ تاسیس گردیده و سرمایه شرکت به مبلغ ۱۶/۸۲۶/۴۷۰/۰۰۰ریال منقسم به ۱/۸۲۶/۴۷۰/۰۰۰ سهم ده هزار ریالی بوده است که سرمایه شرکت تا به الان در چند مرحله افزایش پیدا کرده است

بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۷۹/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی ، این وزارتخانه موظف شده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مشارکت تولید کننده گان اقدام نمایید. بدین منظور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸۱/۲/۲۵ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ،اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی را تصویب نمود. بر این اساس صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه در بخش کشاورزی بعنوان جایگاه تامین منابع مالی با مشارکت تولیدکنندگان که بتواند اعتبارات ارزان در اختیار تولید کنندگان قرار دهند با توجه به سازوکار برنامه سوم تشکیل گردیدند. ویژگیهای این صندوقها عبارتند از:
۱- شرکت سهامی است.
۲- مطابق با قانون تجارت است.
۳- اکثریت سهام آن متعلق به بخش غیر دولتی است. هدف این صندوق حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی است

درباره amin gh