خبر فوری

علت ترک خوردن انار چیست؟

ترک خوردن انار همه ساله در بسیاری از مناطق تولید این میوه در سراسر کشور رخ داده و از میزان کیفیت و کمیت آن می‌کاهد. در واقع این پدیده با پایین آوردن عمر نگهداری و انبارداری، باغ‌دار را وادار به فروش عجولانه محصول کرده در نتیجه از میزان قیمت آن می‌کاهد.علاوه بر این، ترک خوردن پوست انار زمینه را برای ورود انواع قارچ‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا به درون میوه فراهم کرده و خسارات قابل توجهی به باغ‌دار وارد می‌کند.اختلاف زیاد درجه حرارت شبانه روز و به عبارتی گستردگی دامنه تغییرات درجه حرارت عامل این عارضه شناخته شده و موجب می‌شود بسته به میزان این اختلاف، درصد خسارت وارد شده هم متغییر باشد.چراکه در تمام طول این مدت میوه در حال شکل‌گیری است، اما اواسط شهریور تا اواسط آبان احتمال بروز این عارضه بیشتر بوده و علت آن نیز تفاوت فاحش دمای شب و روز است.

علاوه بر نوسانات دمای شب و روز، بادهای پاییزی، دوره آبیاری، میزان رطوبت باغ و کمبود عناصر غذایی نیز از دیگر مواردی هستند که منجر به بروز پدیده ترک‌خوردگی انار می‌شود. در واقع باغ‌دار چند روز قبل از برداشت آبیاری را قطع می‌کند تا پوست میوه خشک شود، اما یک بارش نابه‌هنگام باران موجب جذب آب توسط دانه‌ها، انبساط آن‌ها و در نتیجه ترکیدگی میوه می‌شود. ارقامی از انار که پوست کلفت‌تری دارند در مقابل ترکیدگی ضعیف‌تر هستند، در حالی که میوه‌های پوست‌نازک کشسانی بیشتری داشته و به همان نسبت بیشتر می‌تواند در مواجهه با عوامل منجر به ترکیدگی مقاومت کنند. همچنین ارقام زودرس کمتر دچار این عارضه می‌شوند، چراکه برداشت زمانی اتفاق می‌افتد که دامنه تغییرات دمایی شبانه‌روز خیلی گسترده نیست.

بر اساس نتایجی که توسط تحقیقات علمی و در منابع مختلف ذکر شده، ترکیدگی میوه انار می‌تواند به میزان ۱۰ تا ۵۰ درصد در مناطق مختلف خسارت وارد کند، از این‌رو به باغ‌داران توصیه می‌شود در مناطقی که تفاوت دمای شبانه روز حین برداشت خیلی فاحش است ارقام زودرس و پوست‌نازک بکارند.

* هر ساله در بهمن ماه و هنگامی که درخت سبز نشده با استفاده از کود پتاس از ترکیدن محصول انار در هنگام برداشت جلو‌گیری کنید *

درباره amin gh