خبر فوری

معرفی طرح ها

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس بر اساس تعهدی که دارد در راستای خدمت به بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان فردوس قدم بر داشته و طرح های ارائه خدمت متعددی را به مرحله اجرا رسانیده است که حاصل ساعت ها جلسات اتاق فکر و همچنین تلاش مجدانه عوامل صندوق و همکاری همه جانبه سهامداران عزیز می باشد.

طرح شیر

طرح ارائه خدمت «زنجیره پایدار ارزش شیر»

این طرح در سال ۱۳۹۵ آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. با اجرای این طرح، شیر تولیدی شهرستان فردوس بصورت نقدی از دامداران دریافت می شود و عواید حدود ۲۵ میلیارد تومانی برای دامداران سطح شهرستان داشته است و …

طرح ارائه خدمت «تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی»

اجرای سالانه این طرح باعث تأمین به موقع و مرغوب نهاده های مورد نیاز کشاورزان در فصل کشت محصولات زراعی و نگهداری محصولات باغی می گردد…

گندم
طرح پایش

طرح ارائه خدمت «سامانه برخط توزیع عادلانه نهاده های کشاورزی»

این طرح در مهرماه سال ۱۳۹۷ با هدف توزیع نهاده های زراعی و باغی بر اساس میزان سهمیه بهره برداران اجرا گردید و در شهریورماه ۱۳۹۸ با رفع و اصلاح نواقص و تکمیل سامانه بروز شد. در این طرح…

طرح ارائه خدمت «خرید نقدی و صادرات انار»

طرح خرید نقدی انار در سالهای اخیر اجرا شده و بصورت مشارکت با تعاونی های فعال در سطح شهرستان، مقداری از انار تولیدی سطح شهرستان در ابتدای فصل برداشت این محصول از باغداران محترم خریداری می گردد و بخش اعظمی از آن مستقیماً طی تفاهمنامه هایی تحویل صادر کنندگان می گردد. اجرای این طرح باعث تثبیت قیمت محصول شده و تا حدودی از سودجویی برخی از واسطه ها جلوگیری بعمل می آید…

انار