خبر فوری

ارتباط با ما

ارتباط با ما

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس تلفکس: ۳۲۷۳۰۹۸۵-۰۵۶ خراسان جنوبی- شهرستان فردوس -بلوار شهید بهشتی،چهارراه جانبازان،پایین تر از بهزیستی عنوان مسئولیت نام و نام خانوادگی شماره تماس مدیرعاملمحمدرضا پاسدار برون ۰۵۶-۳۲۷۲۰۱۵۴ امور اداریامین قاسمی ۰۵۶-۳۲۷۳۰۹۸۵

مطالعه بیشتر »