خبر فوری

انار

علت ترک خوردن انار چیست؟

ترک خوردن انار همه ساله در بسیاری از مناطق تولید این میوه در سراسر کشور رخ داده و از میزان کیفیت و کمیت آن می‌کاهد. در واقع این پدیده با پایین آوردن عمر نگهداری و انبارداری، باغ‌دار را وادار به فروش عجولانه محصول کرده در نتیجه از میزان قیمت آن می‌کاهد.علاوه بر این، ترک خوردن پوست انار زمینه را برای ورود انواع قارچ‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا به درون میوه فراهم کرده و خسارات قابل توجهی به باغ‌دار وارد می‌کند.اختلاف زیاد درجه حرارت شبانه روز و به عبارتی گستردگی دامنه تغییرات درجه حرارت عامل این عارضه شناخته شده و موجب …

مطالعه بیشتر »