خبر فوری

معرفی شرکت

درباره صندوق

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ تاسیس گردیده و سرمایه شرکت به مبلغ ۱۶/۸۲۶/۴۷۰/۰۰۰ریال منقسم به ۱/۸۲۶/۴۷۰/۰۰۰ سهم ده هزار ریالی بوده است که سرمایه شرکت تا به الان در چند مرحله افزایش پیدا کرده است بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۷۹/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی ، این وزارتخانه موظف شده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مشارکت تولید کننده گان اقدام نمایید. بدین منظور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸۱/۲/۲۵ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ،اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی …

مطالعه بیشتر »